Moderna sagor i digital form

Leader Svenska kulturfonden


Period: 1.2.2020 - 7.2.2022

Innehåll: Projektet ska skapa en kreativ miljö genom att sammanföra berättare av moderna
sagor med spelutvecklare och utvecklare av digitala medier. Vid workshops ta
fram 3-5 moderna sagor i form av spel, digitala medier eller applikation för
barn och ungdom. Projektet ska utreda möjligheten till en enkel och öppen
utvecklingsplattform, genom ett utvecklingsseminarium sprids resultaten om
socialt hållbara digitala spel och applikationer.

I projektet kombineras modern teknologi (digitala lösningar, IKT,
applikationer, speldesign m.m.) med sagoberättande för att skapa socialt
hållbara spel och virtuella berättelser för barn.


SEKRETESSPOLICY - "Moderna Sagor" applikationen
Uppdaterad 2021-05-24

1. Moderna Sagor applikationen sparar ingen personlig data från användaren.
2. Det krävs inga behörigheter för att använda applikationen. Det som sparas på
enheten är sago-inställningarna och hur långt användaren framskridigt i varje
enskild saga.
3. Åtkomst till internet behövs när användaren första gången laddar ner data
(ljudfiler och bildfiler) separat för varje saga.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Leader, Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Tobias Björkskog

Samarbetspartners: Stiftelsen Juthbacka