Modern affärsutveckling på landsbygden

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader


Period: 1.1.2016 - 31.12.2017

Innehåll: Projektet har hittat, testat och implementerat nya metoder, verktyg och koncept
för affärsutveckling samt vidareutvecklat dessa för Österbottniska behov, detta
för att på sikt förbättra det entreprenöriella klimatet på den Österbottniska
landsbygden.

Fokus: Affärsutveckling på landsbygd

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Leader, Aktion Österbotten, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Projektägare: Kristinestads näringslivscentral AB

Projektledare: Therese Sunngren-Granlund

Samarbetspartners: Kristinestads näringslivscentral AB, Företagshuset Dynamo