Meri-Erko - Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit

Europeiska socialfonden ESF


Period: 23.3.2016 - 14.2.2019

Innehåll: Projektet syftar till att uppnå en modell för specialiseringsutbildning med
starkare koppling till arbetslivet än nuvarande modeller. Modellen bygger på
digital pedagogik och använder sig av bevisligen fungerande digitala
inlärningsmetoder. Utvecklandet och testande av modellen grundar sig på stärkt
samarbete mellan högskolorna och aktörer från arbetslivet. Projektet ska bidra
till skapandet av ett professionellt kunskapsbaserat samarbetsnätverk mellan
utbildningen och arbetsmarknaden inom sjöfartsnäringen. Projektet utarbetar i
samarbete med företag inom branschen en 30 till 60 poäng omfattande
skolningsmodell som inbegriper det senaste inom marinindustrin, sjöfartsekonomi
och logistik.

Specialkunnande: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)

Projektägare: Turun Yliopisto

Projektledare: Peter Björkroth

Samarbetspartners: Turun yliopisto, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Aalto-yliopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu


Hemsida