Matregion Nyland

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden


Period: 1.1.2018 - 4.4.2022

Innehåll: Matregion Nyland - Ruokamaakunta Uusimaa är ett dryga treårigt projekt som
pågår under perioden 1.8.2018 - 31.12.2021. Projektet har beviljats
finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt från
Stiftelsen Finlandssvenska jordfonden.

Målsättningen med projektet Matregion Nyland - Ruokamaakunta Uusimaa är att
lyfta och profilera Nyland som gastronomisk region, samt att skapa en
långsiktig strategi för att föra landskapet till nya gastronomiska
landvinningar. Projektet arbetar utgående från fyra fokusområden:
- Den offentliga tallriken
- Turisttallriken
- Exporttallriken
- Nylänningens tallrik

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Stiftelsen Finlandssvenska jordfonden

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Christos Granqvist


Hemsida