LOOPA/TOOKIG-fortbildning - (Konstsamfundet)

Konstsamfundet


Period: 1.1.2020 - 14.9.2021

Innehåll: Målsättningen med projektet är att utbilda hela personalen inom
företagsekonomin på Novia (Åbo, Vasa och Jakobstad) i Drivhusets ”Loopa och
Tookig” metoder. Vi vill ta den kunskapen och metoderna till våra studerande
för att stärka deras identitet och kunskap inför arbetsmarknaden. Båda
utbildningarna integreras vidare i kurser inom läroplanen (Kundrelationer,
Ekonomi & företagsamhet, Organisation & mångprofessionellt ledarskap osv). Det
är viktigt att hela lärarkåren får ta del i utbildningarna – målet är att
sprida Drivhusets verktyg inom hela Novia, börjandes från företagsekonomi och
småningom till de övriga utbildningarna.

Specialkunnande: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Konstsamfundet

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Camilla Ekman