Läkemedelsräkning på svenska - (Svenska folkskolan vänner rf.)

Period: 9.5.2018 - 2.5.2019

Innehåll: Läkemedelsräkning på svenska (Svenska folkskolan vänner rf.)

Utveckla undervisningen i läkemedelsräkning på svenska språket.
Godkänd budget 5.000€

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Projektledare: Sirkku Säätelä