Läkemedel Aktia 2 - (Aktia)

Period: 16.5.2019 - 26.1.2021

Innehåll: Fortsatt utveckling av svenspråkiga sjuskötarstuderandes undervisning inom
färdigheter i säker läkemedelsbehandling. Både nationell och internationell
forskning och effektiva metoder gällande patientsäkerhet och läkemedelsmisstag.
Avsikten är att skapa effektiva modeller för säkrare läkemedelsbehandling redan
under undervisningen.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Aktia stiftelsen

Projektledare: Sirkku Säätelä