La Forza delle Stelle - ett konstnärligt forskningsprojekt

Harry Schaumans stiftelse Svenska folkskolans vanner Svenska kulturfonden


Period: 24.3.2020 - 20.1.2022

Innehåll: Yrkeshögskolan Novia uppför serenatan La Forza delle Stelle / Il Damone av Antonio Stradella (1643-1682) och Sebastiano Baldin (1615-1685) i Jakobstad april 2021.

Studerande från barockutbildningen vid yrkeshögskolan Novia bildar den solistiska kärnan av barockorkestern. Sångarna till projektet väljs på basen av auditions. Musikerna spelar på barockinstrument.

Forskningsprojektets syfte är undersöka hur utvalda icke-standardiserade träningsmetoder, slutresultatets bakgrundsarbete (uppförandet av serenatan) påverkar musikernas motivation och deras individuella utveckling som musiker.

Projektledare: Aira Maria Lehtipuu, Kajsa Dahlbäck, Petteri Pitko

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Harry Schaumans Stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Nygrens stiftelse