La Forza delle Stelle - ett konstnärligt forskningsprojekt

Harry Schaumans stiftelse Svenska folkskolans vanner Svenska kulturfonden


Period: 24.3.2020 - 20.1.2022

Innehåll: Yrkeshögskolan Novia uppför serenatan La Forza delle Stelle / Il Damone av
Antonio Stradella (1643-1682) och Sebastiano Baldin (1615-1685) i Jakobstad
april 2021.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och
Tammerfors yrkeshögskolan (TAMK). Studerande från barockutbildningen vid
yrkeshögskolan Novia bildar den solistiska kärnan av barockorkestern som
kompletteras med musikstuderande från TAMK. Även studerande från dansutbildning
vid TAMK kommer att delta i projektet. Sångarna till projektet väljs från varje
utbildningsinstitution på basen av auditions. Musikerna spelar på
barockinstrument.

Forskningsprojektets syfte är undersöka hur utvalda icke-standardiserade
träningsmetoder, slutresultatets bakgrundsarbete (uppförandet av serenatan)
påverkar musikernas motivation och deras individuella utveckling som musiker.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Harry Schaumans Stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Nygrens stiftelse

Projektledare: Aira Maria Lehtipuu

Samarbetspartners: Tampereen ammattikorkeakoulu