Kvinnohuset - – ett samhällsengagemang som bär in i framtiden (Aktia)

Period: 9.5.2018 - 8.1.2020

Innehåll: För att stöda integreringen och skapa en trygg mötesplats för kvinnor som löper
risk att utsättas för våld och förtryck samt att skapa möjlighet för socionom –
och vårdstuderande att kunna delta i aktiviteter som stöder kvinnorna

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Projektledare: Maj-Helen Nyback