KvarkenSpaceEco - New Space Digital Economy Innovation Center

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 1.9.2019 - 14.11.2023

Innehåll: Projektet ska verkställa en struktur för ekonomisk utveckling inom
rymdindustrin. Kompetenscentrets främsta mål är att stödja regionala företag i
att utveckla sina möjligheter att delta i affärsverksamheten i den nya
rymdekonomin och kommersialisera existerande rymddata. För att hjälpa regionen
att ta en andel i de nya ekonomiska aktiviteterna kommer centret att säkra en
förståelse för den senaste tekniken, samt förmågan att genomföra och använda
den.

Centret kommer att dela med sig av kunskap och genomföra demonstrationsprojekt
för att få de regionala företagen till den nivå som krävs för att självständigt
hantera sina egna rymdsamhörande affärsverksamheter. Centret ska samarbeta med
de regional utbildningssystemen och utvecklingsföretagen samt främja
kompetenser som är nödvändiga för att bygga upp och upprätthålla en
arbetsstyrka.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten

Projektägare: Vasa universitet

Projektledare: Kendall Rutledge

Samarbetspartners: Svenska handelshögskolan, Aalto University, Vasa Yrkeshögskola, Åbo Akademi, Umeå universitet, Svenska Lantbruksuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet


Hemsida