Kustens mat

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU


Period: 1.1.2016 - 22.10.2019

Innehåll: Projektet Kustens Mat har som mål att arrangera kurser inom hantverksmässig
livsmedelsförädling och via ny kunskap bidra till regional utveckling av
hållbara gastronomiska regioner. Den planerade kurshelheten inom
hantverksmässig livsmedelsförädling och företagande skapar bättre
förutsättningar för företagen att på sikt utveckla nya produkter, innovativa
produkter och den egna företagsverksamheten. Mathantverksföretagen bidrar med
sin verksamhet till en ökad mångsidighet av företagsstrukturen på landsbygden.
Genom ökad kunskap inom hantverksmässig förädling och företagande bidrar
kurserna till förbättrad konkurrenskraft och ökad lönsamhet på företagsnivå.
Närmat värderas av olika orsaker högt och fenomenet fortsätter att förankras i
det finländska samhället. Många företag, som redan etablerat sig som
närmatsföretag, har redan en omfattande verksamhet och för många företag är det
aktuellt att börja anställa fler arbetstagare. Inom närmatssektorn finns
möjlighet att på sikt skapa nya arbetsplatser och göra nyanställningar ifall
den positiva utvecklingen fortsätter som pågår nu.

Specialkunnande: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Ann-Louise Erlund


Hemsida