Kunskap i utveckling - Utveckla den kliniska handledningsprocessen

Europeiska socialfonden


Period: 1.9.2009 - 6.2.2014

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Seriegatan

Finansiärer: Europeiska Socialfonden, Yh Novia, Vamk, VAO, YA

Projektägare: Novia

Projektledare: Yvonne Hilli