Kulturresiliens - i "det nya normala"

Osterbottens forbund


Period: 28.5.2021 - 6.6.2023

Innehåll: "Den övergripande målsättningen är att genom projektet Kulturresiliens i ”det
nya normala” understöda kulturarbetare och föreningar att hitta nya metoder för
att marknadsföra och locka publik till digital kultur, nya sätt att ordna
evenemang, tex utställningar inom konst och kultur för en publik som inte finns
fysiskt på plats. Kulturbranschen ges beredskap att tackla oväntade, snabba
omställningar som tex pandemin medför.

Projektets mål är att skapa och erbjuda ett fortbildningspaket i digitalisering
av kulturproduktioner för evenemangsarrangörer, kulturproducenter och utövande
konstnärer/artister. Genom att höja kunskapsnivån inom digitalisering av
kulturproduktioner kan man öka kulturbranschernas anpassningsförmåga, stimulera
en lamslagen bransch, samt trygga återväxten av kulturaktörer efter pandemin.
Projektgenomförarna ansvarar gemensamt för att samtliga mål uppfylls."

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Österbottens förbund

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Maria Smeds Engström

Samarbetspartners: Svenska Österbottens förbund för Utbilning och Kultur skn (KulturÖsterbotten)


Hemsida