Kreatörsverkstaden

JOTPA


Period: 9.8.2022 - 31.12.2024

Innehåll: Kreatörsverkstaden erbjuder fortbildning åt kulturskapare, utövande konstnärer/artister och kreatörer inom bild, foto, video, design, scenkonst, text och musik med särskilt fokus på hållbarhet, artreprenörskap och digitalisering. Syftet är att stärka deltagarnas position på arbetsmarknaden.

Hållbarhet handlar om att ställa om från grunden, om att ha ett hållbarhetstänk i allt från inköp och produktion till kommunikation, marknadsföring och produktutveckling. Utbildning i hållbarhet ger inte bara ny kompetens och en förståelse för varför vi behöver ställa om, utan också en konkurrensfördel på morgondagens arbetsmarknad.

Kulturföretagarna, arteprenörerna, har betydelse för den ekonomiska utvecklingen: direkt i form av kulturupplevelser, tjänster och produkter som tillhandahålls till medborgare och besökare, indirekt då kultursektorns aktörer med sin kreativa kompetens bidrar till utveckling inom andra samhällssektorer. I utbildningen vill vi lyfta och stärka de kompetenser och färdigheter som bidrar till ett hållbart kulturföretagande.
Det är mer eller mindre ett måste idag att du använder dig av digitala program, plattformar och kanaler för att bygga varumärke, marknadsföra och sälja produktioner och tjänster. I utbildningen ligger fokus i det konkreta utforskandet och prövandet för att i praktiken höja den digitala kompetensen. Utbildningen har finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets befrämjar utveckling av kompetenser hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: JOTPA

Projektägare: Maria Smeds Engström

Projektledare: Ida Britta Petrelius