Koululaivaselvitys - Skolfartygsutredning

Novia


Period: 19.12.2016 - 11.6.2018

Innehåll: Sjöfartsskolornas STCW-kommitté har på begäran av arbetsgruppen för skolning
för Finlands Sjöfartsstrategi beslutat att undersöka möjligheten att förvärva
ett gemensamt finskt skolfartyg. På fartyget skulle det ordnas praktik för alla
sjöfartsyrken i Finland. Fartyget skulle samtidigt vara i yrkestrafik för
godstransporter, varmed dess driftskostnader skulle fås tillbaka. Det skulle
också göra det möjligt att öva lasthantering ombord, vilket tidigare varit
begränsat. Dessutom kunde det alltid vara en lärare med på skolfartyget för att
säkerställa kvaliteten och effektiviteten på praktiken.

Yrkeshögskolan Novias sjöfartsenhet Aboa Mare, har den 1.11.2016 inlett en
undersökning för att klargöra möjligheterna att införskaffa och operera ett
gemensamt finskt skolfartyg samt möjliga kostnader för projektet. Resultatet av
undersökningen kommer att vara ett förslag och en plan för införskaffning och
användning av ett finskt skolfartyg. Undersökningen finansieras av Alfons
Håkans, Ånikap ry. och Yrkeshögskolan Novia.

Specialkunnande: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Finansiärer: Alfons Håkans Ab , Ånikap rf, Novia

Projektägare: Novia

Projektledare: Mirva Salokorpi