Kompetensutveckling om digitalisering i välfärden - Aktia

Period: 9.8.2023 - 31.10.2023

Innehåll: Just nu pågår en omfattande social- och hälsovårdsreform i Finland, som betonar
ökad digitalisering av olika tjänsteformer. Även i de nya Välfärdsområdena har
man stort fokus på att utveckla digitala tjänster Syftet med projektet är att
undersöka digitala tjänster som erbjuds inom primärvården, dess funktion och
användarnas erfarenheter. Detta för att öka kompetensutvecklingen hos
personalen och studerande inom social- och hälsovård vid Yrkeshögskolan Novia.
Undersökningen görs i form av en vetenskaplig litteratursökning och resultaten
sammanställs till en rapport.
Vi vill även belysa att många upplever problem med att använda digitala social-
och hälsovårdstjänster, och hur man kan förebygga det. Enligt Institutet för
hälsa och välfärds FinSote-enkät upplever nästan en femtedel av finländarna att
de behöver hjälp med distanstjänster inom primärvården idag. Därav planerar vi
att sammanställa ett infoblad som enkelt beskriver vilka ärenden som kan
utföras digitalt och hur man steg-för-steg använder digitala tjänst.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Aktia stiftelsen

Projektledare: Viveka Öling-Wärnå