Kompetenshöjning gällande fotogrammetri och BIM

Svenska kulturfonden


Period: 15.3.2023 - 30.6.2024

Innehåll: Målsättningar samt förväntade resultat på kort och lång sikt:

Med projektet vill Novia och Museiverket skapa förutsättningar för samarbete som skulle vara till nytta för alla involverade parter och dessutom ha samhällsnyttiga slutresultat i formen av digitala modeller av kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer. Projektet kommer dels att förstärka
kunskapen inom Novia samtidigt som den existerande utrustningen kommer till större nytta och användning. För studerande så erbjuder projektet möjlighet till att få jobba med riktiga tillämpningar och omfattar hela förverkligandekedjan från att planera mätningarna, utföra skanningar och till att kombinera data till riktiga modeller som på ett vettigt sätt går att använda Studerandeengagemanget är i sammanhanget en viktig detalj, det är via denna stora resurspool som merparten av arbetet kommer att kunna utföras och utan denna bredd så är det inte möjligt att i någon större omfattning skapa virtuella modeller.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Sem Timmerbacka