KOMPETENS Connect - Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden


Period: 13.10.2021 - 31.12.2023

Innehåll: KOMPETENS Connect – Nya verksamhetsmodeller som främjar integration,
entreprenörskap och kontinuerligt lärande för arbetskraftsinvandrare i
Närpesregionen. Inom projektet ser vi på hurudant behov av kompetensutveckling
som finns bland invandrarna och utgående från det planeras och testas kurser
och flexibla studiemöjligheter.
Coronakrisen har förstärkt och synliggjort behovet av kompetensutveckling,
branschbyten och förändringar även för små- och egenföretag.
Arbetskraftsinvandrare har ingen systematisk integration, språk eller
samhällsorientering, även inom kontinuerligt lärande är de en
underrepresenterad grupp. Projektet avser att utreda nya möjligheter och
pilotering av nya verksamhetsmodeller som kunde nå ut till målgruppen och sänka
tröskeln för högskolestudier och fortbildning.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Malin Nyholm


Hemsida