Kaksikielinen digiopas akuuttihoitotyöhön - Sve.kult. (Hallå!)

Svenska kulturfonden


Period: 21.6.2018 - 24.1.2022

Innehåll: Målet med projektet är att sammanställa en tvåspråkig (offentlig) dialogguide
om vårdsituationer inom akutvården, användbar som utbildningsmaterial och i
arbetslivet. Syftet med guiden är att förbättra patientsäkerhet och
kommunikation och samspel mellan klient/anhörig och skötare. I samband med
projektet ska också utvecklas undervisning i finska och svenska med hjälp av
aktiverande undervisningsmetoder. Projektet ska förvekligas i samarbete av
TAMK, Novia (Vasa) och SST (Tammerfors).

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Anita Kvist

Samarbetspartners: Tampereen ammattikorkeakoulu, Svenska Samskolan i Tammerfors