IRM-Tool - Innovation Resource Moderating Tool

Europeiska socialfonden ESF


Period: 29.11.2019 - 9.2.2021

Innehåll: IRM-Tool projektet kombinerar kreativ kunskap med innovationsbehoven inom den
marina industrin. Projektet utvecklar ett koncept / verktyg som underlättar
användandet av innovationsteori för utveckling av egen verksamhet, oberoende av
användarnas professionella bakgrund.
Verktyget utvecklas i samarbete mellan företagare inom den marina industrin och
den kreativa industrin.

Projektet skiljer sig från tidigare projekt genom att fokusera särskilt på de
senare stadierna i innovationsprocessen, ss. konceptualisering och
problemlösning.

Projektet samlar information för de marina och kreativa industriernas behov,
strävar till att utveckla utbildningen inom olika de olika sektorerna samt
strävar till att främja utbildningsexport.

Yrkeshögskolan Novia koordinerar projektet i samarbete med Åbo Akademi och Åbo
Yrkeshögskola. Meyer Åbo varvet är en strategisk partner. Projektet finansieras
av Europeiska socialfonden.

Specialkunnande: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)

Projektägare: Novia

Projektledare: Rita Rauvola

Samarbetspartners: Meyer Turku Ab, Turun AMK, Åbo Akademi, Novia (sjöfart, formgivning, service design)


Hemsida