IoT i Energisystem (ERUF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 3.1.2017 - 26.1.2021

Innehåll: Projektets målsättning är att förstärka energiforskningen genom en ny form av
tvärvetenskapligt samarbete där FoUpersonal
med IT och energiteknikexpertis möts för att på ett nytt sätt samarbeta mot en
allt smartare specialisering.
IOT i Energisystem - projektets grundmålsättning är att stärka den regionala
innovationsförmågan genom att förstärka
energiforskningen i en ny form av interdisciplinärt FoU-samarbete. Att bygga
upp utrustning och demomiljöer där olika
nivåer av energisystem och deras säregenskaper kan studeras, modelleras,
simuleras och testas med hjälp av IoT
baserade metoder och verktyg. Detta i syfte att bättre förstå och kunna påverka
dynamiken i systemen samt höja
beredskapen till utveckling av ny teknologi, applikationer och nya tjänster
tillsammans med regionens företag.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Högskolestiftelsen

Projektägare: Åbo Akademi

Projektledare: Hans Lindén

Samarbetspartners: Åbo Akademi