Instrumentundervisning 2021+ - För utveckling och kartläggning av didaktiken kring digital musikproduktion

Konstsamfundet


Period: 31.8.2022 - 5.2.2024

Innehåll: Utvecklande och kartläggande av didaktiken kring digital musikproduktion och
laptopmusikern
som ett nytt huvudämne inom musikutbildning (EDI)

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Konstsamfundet, Novia Finances Ltd

Projektägare: Marcus Söderström

Projektledare: Marcus Söderström