Instrumentundervisning 2020+

Svenska kulturfonden


Period: 28.9.2021 - 6.2.2023

Innehåll: Den kortsiktiga målsättningen är att få underlag för att på ett innovativt
sätt utveckla instrumentundervisningen hållbar, pedagogisk och modern för 2020+
på yrkeshögskolan Novias utbildning i musik. Målet för den nya modellen är att
komma bort från den traditionella instrumentundervisningen och ställe bygga upp
den pedagogisk och ekonomisk fördelaktig inom instrumentgrupperna som framöver
även skall underlättar resursering-/budgetarbete och uppgörande av
arbetstidplaner.

Det långsiktiga målet är att den nya instrumentundervisningsmodellen skall
vara pedagogiskt och ekonomiskt hållbar och kunna vara en förebild för andra
musikutbildningar både nationellt och internationellt.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, SFV, Novia Finances Ltd

Projektledare: Marcus Söderström