Hyvinvoiva hoiva/ Välmående omsorg - (ESF)

Europeiska socialfonden ESF


Period: 1.1.2019 - 13.6.2023

Innehåll: Hyvinvoiva hoiva -hankkeen tavoitteena on edistää palveluhenkilöstön
työhyvinvointia ja muutosvalmiuksia
ikäihmisten hoitoyksiköiden sote-palveluissa. Hanke sijoittuu valtakunnalliseen
sote- ja maakuntamuutoksen
kehittämisympäristöön. Ikäihmisten hoitoyksiköiden henkilöstön työhyvinvointia,
osaamista ja työprosesseja kehitetään
osallistavilla lean- ja palvelumuotoilumenetelmillä. Tarkoituksena on luoda
verkostoja hyvien ja vaikuttavien
käytäntöjen kehittämiseksi ja juurruttamiseksi sekä työhyvinvointia tukevien
voimavarojen lisäämiseksi. Hankkeen
painotuksena on erityisesti henkilöstön ja esimiesten omien
kehittämisvalmiuksien edistäminen, joka tukee sekä
henkilöstön että asiakkaiden hyvinvointia. Hankkeessa osallistetaan
työyhteisöjen henkilöstö sekä muutoksen
valmisteluun että itse muutokseen siten, että siirtyminen uuteen
sote-toimintaympäristöön olisi mahdollisimman
sujuvaa ja saumatonta.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF), Social- och hälsovårdsministeriet

Projektledare: Camilla Pitkänen

Samarbetspartners: Laurea, Tampereen Yliopisto, ÅA


Hemsida