HYH AMO - Master of Engeneering - Autonomous Maritime Operations

Undervisnings och kulturministeriet


Period: 15.11.2017 - 15.12.2021

Innehåll: Detta UKM-finansierade projekt inleder utbildning som leder till högre
yrkeshögskoleexamen i autonom sjöfart, Master of Marina technology/Master of
Engineering – Autonomous Operations, samt förbereder utbildning i fjärrstyrning
av autonoma fartyg.

Specialkunnande: Fartygssimulation (icke FoU projekt)

Campus: Åbo Aboa Mare

Finansiärer: Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare: Novia

Projektledare: Thomas Finne