Hemma Bäst - Kotona Paras - Stöda äldres säkra hemmaboende

Period: 1.3.2013 - 13.5.2015

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: ERUF, Yh Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, SPEK Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Projektägare: Yh Novia

Projektledare: Anne Hietanen

Samarbetspartners: VAMK, SPEK