HCT2.0 - FA

Finlands Akademi


Period: 8.12.2020 - 21.4.2023

Innehåll: HCT 2.0 projekti vahvistaa Terveyskampus Turku verkoston toimintaa ja kehittää
terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan
yhteistyötä yritysten kanssa. Terveyskampus Turku on merkittävä lääketieteen,
sosiaali- ja terveysalan ja terveysteknologian
moniammatillinen osaamiskeskittymä. Projektin neljä työpakettia kokoavat yhteen
suomalaista terveyteen liittyvää huippuosaamista.
HCT 2.0-projekti
1.luo mallia monialaiselle lasten ja nuorten hyvinvoinnin osaamiskeskukselle,
2.kehittää terveysdatan hyödyntämisen mahdollisuuksia ja tiedolla johtamista,
3.kehittää kompleksisen datan analysointiin ja tulkintaan liittyviä palveluita,
sekä
4.arvioi ja parantaa yrityksille tarjottavia palveluita ja testialustoja.
Projektin vahvistaa Terveyskampuksen tutkimusyhteisön vuoropuhelua
elinkeinoelämän kanssa. Yritysten, julkisen ja kolmannen
sektorin toimijoiden mahdollisuudet hyödyntää terveysdataa, Terveyskampuksen
palveluita ja terveysalan kärkiosaamista paranevat.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Finlands Akademi

Projektledare: Pia Liljeroth

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Turun Yliopisto