Hållbart distansarbete - Kestävä etätyö

Keskitien saatio Landsbygd 2020 NTM Svenska kulturfonden


Period: 9.8.2021 - 31.12.2023

Innehåll: Distansarbete är en stor möjlighet för den österbottniska landsbygdens
livskraft men det behövs systematiskt arbete både i de små och medelstora
företagen och i kommunerna och byarna för att ta vara på den. I projektet
Hållbart distansarbete - Kestävä etätyö vill man stöda den österbottniska
landsbygden och i förlängning landsbygdsområden överlag att medvetet, aktivt
och systematiskt arbeta för en levande landsbygd genom att använda
distansarbete som katalysator. Genom projektet är målet att öka graden av
flexibilitet hos de österbottniska företagen på ett grundläggande plan.

Kommuner och byar i Österbotten utvecklar efter projektet systematiskt
distansarbetets möjligheter lokalt och använder dem som ett argument i
marknadsföring till potentiella nya invånare. Genom uppsamling av information
samt informations och demonstrationstillfällen ökar kunskapen hos
österbottniska småföretag, byar och kommuner om distansarbetets möjligheter och
hur vi i Österbotten konkret kan jobba för
att ta vara på utvecklingens nytta för livskraft på den österbottniska
landsbygden.

Projektet riktar sig mot småföretag samt kommuner och byar.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: EJFLU, Landsbygd 2020, NTM, Svenska kulturfonden, Keskitien säätiö

Projektledare: Malin Winberg