Hållbarhet i undervisning med design thinking som grund - (Konstsamfundet)

Konstsamfundet


Period: 12.5.2021 - 27.3.2023

Innehåll: Novia och Turku AMK önskar parallellt med högskolornas ordinarie verksamhet,
inom vilken man
utvecklar och fastställer läroplaner och lärandemål, skapa
undervisningsmaterial och
arbetslivssamarbeten för undervisning i hållbar utveckling - på tre språk, inom
tradenomutbildningen på Novia (svensk), magisterutbildningen i Service Design
(engelsk,
gemensam för högskolorna) och maskiningenjörsutbildningen (finsk) vid Turku
AMK.

Specialkunnande: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Konstsamfundet

Projektledare: Hanna Guseff

Samarbetspartners: Turku AMK