Hallå! Två språk - tusen möjligheter - Kaksi kieltä - tuhat mahdollisuutta - (Svenska kulturfonden)

Period: 1.10.2018 - 15.1.2022

Innehåll: Den ekonomiska tillväxten i Åboregionen har skapat en efterfrågan på
arbetstagare och samtidigt också ett krav på mera kompetens inom språkhantering
och kommunikation. Turun Ammattikorkeakoulu, Förlags Ab Sydvästkusten, Å
Communcations och Yrkeshögskolan Novia strävar därför gemensamt till att stärka
studerandes kunskap i professionell kommunikation samt öka förståelsen för
betydelsen av de båda inhemska språken i Åboregionens näringsliv.

Specialkunnande: Konst

Campus: Henriksgatan

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Anna Karin Abrahamsson

Samarbetspartners: Turun AMK, Åbo Underrättelser, ÅCommunication