Hallå TVÅ

Svenska kulturfonden


Period: 17.12.2022 - 31.5.2024

Innehåll: Vi planerar ”utbytesstudier” mellan högskolorna för att förbättra de
professionella språkkunskaperna inom hälsa och välfärd samt företagsekonomi i
Åbo. Vi vill skapa förutsättningarna för att våra studerande skall känna sig
trygga i studier på det andra inhemska språket under en termin eller ett antal
kurser. Det gör vi genom att pilotera en språkmentorverksamhet, språkverkstäder
och tandemträffar som stöder studerande under studierna.

Specialkunnande: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektledare: Hanna Guseff

Samarbetspartners: Turun ammattikorkeakoulu