GreenOVET - European VET Excellence Platform for Green Innovation

Erasmus+


Period: 3.9.2020 - 31.10.2024

Innehåll: GREENOVET projektet erbjuder ett forum som sammanför europeiska yrkesskolor,
yrkeshögskolor och universitet vilka delar intresset för gröna innovationer och
en inkluderande och hållbar ekonomi. Tillsammans med regionala, nationella och
internationella företag, offentliga aktörer och expertorganisationer utvecklas
nya, innovativa metoder för sociala, tekniska och ekonomiska gröna utmaningar.

Kompetenscenter inom yrkesutbildningen (Centres of Vocational Excellence -
CoVE) är ett nytt utbildningspolitiskt initiativ från Europeiska unionen.
Målsättningen är att kompetenscentren skall verka som motor för spetskunnande
och innovation samt yrkeskompetens på toppnivå i Europa. En plattform för
internationellt samarbete och utveckling av flexibla modeller för framtida
kompetensbehov och utmaningar i arbetslivet. Lokalt förankras verksamheten till
Strategier för Smart Specialisering (S3).

Genom projektet kommer fyra spetskompetenscenter inom yrkeskunnande, Centres of
Vocational Excellence (CoVE), att inrättas i fyra regioner i Europa: Steiermark
(Österrike), Leiria (Portugal), Vasa (Finland) och Skopje-regionen (Norra
Makedonien). Kompetenscentren främjar ekologisk, social och ekonomisk
utveckling i regionerna genom att gröna och hållbara innovationsprocesser
bidrar till kompetens inom yrkesutbildningen. Framtida arbetslivsberedskap och
sysselsättningsmöjligheter samt företagens tillgång till kunnig arbetskraft
stärks.
Koordinator för projektet är FH Joanneum UAS Graz, Österrike och 18 europeiska
partner från Österrike, Portugal, Nord Makedonien och Finland (Vasa stad/Vamia,
Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia, Merinova).

Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens Erasmus + -program.
Europeiska kommissionen ansvarar inte för innehållet i denna publikation.

The GREENOVET project will foster the development of Vocational Education and
Training (VET) Excellence in Green Innovation across Europe enabling
innovative, inclusive and sustainable economy. Furthermore, it will provide a
platform to interconnect the European VET schools on regional, national and
transnational level among them and with the key partners in the local
innovation and skills ecosystems.

This will be achieved through the establishment of Centres of Vocational
Excellence (CoVEs) in 4 regions: Styria - Austria, Leiria - Portugal, Vaasa -
Finland and Skopje Region - North Macedonia. The CoVEs will focus the
knowledge, resources and infrastructure of the key stakeholders into the
development of skills ecosystems, contributing to regional development. The
CoVEs will foster environmental, social and economic development in Europe,
through green and sustainable innovation processes enabled by VET excellence.

Within the scope of the project, the CoVEs will develop capacities through
trainings and study visits. More than 100 teachers will be trained to provide
excellence in teaching both vocational and key competences and more than 16
regional and 2 international projects with companies will be implemented. Apart
from these projects, the VET students will improve their skills through
training and participation in regional and Int. Competitions in GreenInno
Excellence. Thus, empowering VET graduates´ long-term employability in the
changing future labour market landscape through the development of an
innovative, entrepreneurial and sustainable mind-set.

Alongside the development of the CoVEs and their regional networks and the
platform for intraregional and international cooperation, the assuring of the
sustainability of the entities is one of the top priorities of the project.
During and after the project implementation, continuous evaluation and
monitoring of the CoVEs´processes, services and instruments as well as their
implementation will be conducted.

This project has been funded with support from the European Commission. The
content of the website represents the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: ERASMUS+

Projektledare: Nina Åkerback


Hemsida