GERDA trygghet - (Aktia)

Period: 16.5.2019 - 26.1.2021

Innehåll: Otrygghet är en vanlig orsak till att en äldre människa inte längre kan bo kvar
i sitt eget hem. I detta projekt är syftet att se närmare på känslan av
trygghet hos äldre. Som metod använder vi oss av enkätmaterial (GERDA-studien),
som baserar sig på äldres egna svar. Genom pårojektet får vi bättre kunskap om
äldres upplevelse av trygghet, hur den utvecklas med åldern och vilka fakjtorer
som har samband med otrygghet. Genom detta kan vi bättre kunna förbereda och
utveckla service och stödåtgärder för ett fortsatt hemmaboende för äldre.

RESULTAT: Projektets resultat publiceras i GERONTOLOGIA-LEHTI 1 eller 2 2020/
Anne Hietanen.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Aktia stiftelsen

Projektledare: Anne Hietanen