GERDA-enkät2021 - SÖS, SKF, Aktia

Svenska kulturfonden


Period: 1.8.2021 - 17.2.2023

Innehåll: Hösten 2021 genomförs ett enkätutskick i Österbotten till 7 500 äldre personer.
I landskapen Österbotten, Södra-Österbotten, Åland och i Västerbotten i Sverige
görs för fjärde gången en totalundersökning om äldres hälsa och livsvillkor.
Samtliga i landskapen födda 1930, 1935, 1940, 1945, 1950 och 1955 kommer att få
enkäten hem i postlådan. Tidigare har GERDA-enkätdatainsamling genomförts åren
2005 och 2010, samt 2016.

Syftet är att säkerställa forskning och utveckling av österbottniskt och
finlandssvenskt intresse genom att samla in data rörande medicinska, sociala
och samhälleliga aspekter av de äldres liv, hälsa och välbefinnande genom
enkätundersökningen GERDA riktad till äldre i Österbotten. Enkäten möjliggör
ett omfattande forskningsarbete och kunskapsutbyte på båda sidor om Kvarken.
Enkäten skickas ut som traditionell postenkät, är 16 sidor lång och innehåller
drygt 70 frågor om hälsa och välbefinnande, covid-19, välfärdsteknologi,
läkemedel, funktionsförmåga, aktiviteter, sociala relationer, samhällspåverkan,
internet, ekonomi, ensamhet och trygghet.

GERDA enkäten presenteras t ex på IV Social- och hälsovetenskapsdagarna i
Österbotten 18-19.11.2021, i Jakobstad
https://www.sochv.jakobstad.fi/vrk-forskare-studerande/sochalsovet-dagar/

Hör mer om enkätutskicket:
Intervju i Vega Österbotten om GERDA-enkätutskicket 27.10.2021:
https://arenan.yle.fi/audio/1-50994276
Intervju med Yngve Gustafson om GERDA-enkätutskicket i Ålands radio 26.10.2021:
https://alandsradio.ax/aland-idag/han-vill-undersoka-alandska-aldre
Att läsa: Intervju i Vasabladet 28.10.2021:
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/522678

Besök hemsidan: www.gerdacenter.com

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svensk Österbottniska Samfundet, Svenska kulturfonden, Aktia stiftelsen

Projektledare: Annika Wentjärvi

Samarbetspartners: Åbo Akademi, Seinäjoki AMK, Högskolan på Åland, Umeå Universitet


Hemsida