GERDA-enkät

Period: 1.8.2016 - 10.4.2017

Innehåll: För utskick av Gerda-enkät hösten 2016 i Österbotten.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa

Finansiärer: Svensk Österbottniska samfundet

Projektägare: Annika Wentjärvi

Projektledare: Annika Wentjärvi

Samarbetspartners: ÅA, SeAMK