GBS - Glyphosate in the Baltic Sea

Period: 23.5.2022 - 31.5.2023

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Fujian Normal University

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Jonna Engström-Öst

Samarbetspartners: Fujian Normal University