Framtidens fotografiska utbildning

Erasmus+


Period: 1.9.2017 - 20.1.2022

Innehåll: I projektet Framtidens fotografutbildning samarbetar tre fotografutbildningar;
Novias fotoprofilering, Fotoskolan i Stockholm och Medieskolerne i Viborg,
Danmark, kring utvecklingsprocesser i framtidens fotografutbildningar.
Förutsättningarna för både fotografisk bild och yrkesfotografer har förändrats
radikalt de senaste åren. Få yrkesområden har genomgått en så total förändring
som yrkesfotografens. Vem är framtidens yrkesfotograf och vilken kompetens
kräver framtiden av de personer som ska förvalta en kvalificerad
bildkommunikation inom fotografisk (och rörlig) bild? Projektets mål är att
sammanställa ett framtidsunderlag för modernisering av utbildning inom visuell
kommunikation, utveckla strukturer för intensifierat samarbete med arbets- och
näringsliv och utbildningar samt att skapa en arena för nordiska och europeiska
utbildningar inom visuell kommunikation.

Fokus: Utbildning i visuell kommunikation och fotografi

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Erasmus+

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Emma Westerlund

Samarbetspartners: Fotoskolan STHLM, Mediaskolerne - Media College Denmark