Framtida sjukskötare (Aktia)

Period: 13.10.2017 - 15.3.2019

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Projektledare: Rika Levy-Malmberg