Fiskeinfluencer

Aktion Osterbotten Europeiska havs och fiskerifonden Kustaktionsgruppen


Period: 17.8.2020 - 1.9.2022

Innehåll: Projektet vill dra nytta av konsumenternas allt ökande intresse för
ansvarsfullt producerade produkter och närproducerad mat och samtidigt
synliggöra och informera om det lokala yrkesfisket som verksamhet, fiskaren som
person och fisken som livsmedel. Detta görs genom att utbilda yrkesbranschen i
värderingsdriven kommunikation och influencer-marknadsföring. Projekets
huvudsakliga aktivitet är alltså att inspirera och utbilda en grupp
yrkesfiskare i svenska Österbotten att bli nischade mikroinfluencers.

Målet med utbildningen i att bli en fiskeinfluencer är att öka användningen av
ny kommunikationsteknologi inom fiskerinäringen
genom att visa på de möjligheter som internet och sociala media ger. På sikt
leder detta till ett minskat avstånd mellan
producent och konsument och konsumenternas kunskapsnivå om fiskerinäringarna
höjs. Ett mål med utbildningen är också att
skapa ett nätverk deltagarna emellan som lever vidare efter avslutat projekt.

Projektverksamheten riktar sig till yrkesfiskare och andra aktörer inom
fiskerinäringen i svenska Österbotten. Även den
enskilda slutkonsumenten är en viktig målgrupp för att säkerställa att
projektets arbete och resultat blir långsiktigt och hållbart.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska havs- och fiskerifonden, Aktion Österbotten, Kustaktionsgruppen

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Malin Winberg


Hemsida