Fibermusik (NCDP)

Svenska kulturfonden


Period: 4.5.2018 - 22.11.2018

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Patrick Lax