Evolutionär dynamik och anpassningar till miljöförändringar - Akademiforskarens forskarteam

Finlands Akademi


Period: 5.10.2017 - 30.11.2023

Innehåll: Ett av de stora målen inom ekologi och evolutionsbiologi är att förstå hur
organismer anpassar sig till miljöförändringar. En viktig och aktuell form av
miljöförändring är den pågående globala klimatförändringen. Vi är intresserade
av att förstå både den genetiska bakgrunden och de fysiologiska mekanismerna
bakom evolutionära anpassningar till klimatförändringar, samt hur dessa
anpassningar kopplar ihop med populationers dynamik och deras geografiska
variation i större skala.
I praktiken studerar vi kattugglor på djupet för att få insikt i det här.
Kattugglan förekommer i två genetiska färgformer, gråa och rödbruna: den gråa
är bättre anpassad till kallare och torrare klimat medan den rödbruna är bättre
anpassad till varmare och fuktigare klimat. Vi studerar dessa gråa och rödbruna
kattugglors energetik, immunförsvar, förökning, överlevnad och spridning i en
naturlig population i södra Finland och gör jämförande studier med olika
populationer runt om i Europa.

Chiara Morosinotto är anställd inom projektet som post doc forskare.
Amandine Tooth (Lunds universitet) har slutfört sin MSc inom projektet (Januari
2020).
Katja Koskenpato är doktorand på extern finansiering (Jenny ja Antti Wihurin
rahasto, nu moderskapsledig).
Charlotte Perrault (University of Paris-Sud) gör sin MSc inom projektet.
Arianna Passarotto är gästforskare inom projektet.
Kia Kohonen, Kati Schenk (Helsingfors universitet har gjort sin pro gradu inom
projektet.


Vi är baserade i Campus Raseborg och gör fältarbete främst i västra Nyland.
Projektet samarbetar med Lunds universitet (Sverige), Lausanne universitet
(Schweitz), samt Åbo och Helsingfors universitet.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Finlands Akademi

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Patrik Karell

Samarbetspartners: Lunds universitet (Sverige), Lausanne universitet (Schweitz) samt Åbo och Helsingfors universitet


Hemsida