ENTRO - ESF

Europeiska socialfonden


Period: 1.3.2011 - 19.9.2014

Innehåll: Huvudsyfte med projekt ENTRO är att bygga upp, testa och utvärdera ett
verksamhetskoncept för företagsamhet på Novias enhet i Raseborg. De studerande
skall, oberoende av utbildningsprogram, kunna delta i ENTRO-programmet. Här
ingår ett kurspaket på 15 sp som ska ge deltagande studerande färdigheter och
inspiration för att starta upp, driva och framförallt utveckla ett företag. Max
12 studerande eller ”entroister” antas till ENTRO hösten 2011. Hösten 2012 och
hösten 2013 kan ytterligare 12+12 studerande påbörja ENTRO. Vi strävar efter
ett utökat samarbete med små- och medelstora företag i regionen. Målsättningen
är även att hitta nya möjligheter att studera på och uppmuntra de studerande
att ta egna initiativ och kommer med egna förslag. De studerande ges
kontinuerlig handledning och möjlighet till självutveckling genom mentorskap.

Finansiärer: Europeiska socialfonden, Yh Novia, Raseborgs stad

Projektledare: Anna Sannholm

Samarbetspartners: Sydbevakning Ab, Karis Järn Ab, Ab Active Sport Club Oy, N3M Power Oy Ab, Karis Telefon Ab, Kontorama Ab, Västra Nylands Byggservice Ab, EKM Service Ab


Hemsida