Energiverket - New Nordic Fluxus Spaces

Nordisk kulturfond Otto A. Malms donationsfond Svenska kulturfonden


Period: 1.9.2018 - 20.1.2022

Innehåll: I Energiverket i Jakobstad utvecklas en multidisciplinär miljö för det nutida
samhället där konst och kultur fångar upp och påverkar de komplexa förändringar
som pågår i våra nordiska samhällen och i världen. Projektet har en stark
nordisk karaktär och samarbetar med Kunstkvarteret Lofoten i Norge, Vision
Forum i Sverige samt med Fondazione Lac e Le Mon i Italien.

Specialkunnande: Kon

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Staden Jakobstad, Nordisk kulturfond, Föreningen Konstsamfundet, Otto A. Malms donationsfond

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Annika Bergvik-Forsander

Samarbetspartners: Energiverket, Kunstkvarteret Lofoten, Vision Forum, Fondazione Lac o Le Mon, Staden Jakobstad


Hemsida