Energiatehokas asuinalue

Osterbottens forbund Vasa stad


Period: 1.9.2016 - 9.11.2021

Innehåll: Hankkeen päätavoite on edistää Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelman
toteuttamista energiatehokkuuden parantamisen, uusiutuvan energian käytön
lisäämisen sekä asuinalueiden energiapalvelujen kautta.
Hankkeessa luodaan laskentamalleja ja työkaluja joiden avulla Vaasan kaupungin
ydinkeskustan tuntumassa sijaitsevalle vanhan raviradan alueelle, n. 2000 -
2500 asukkaalle, suunniteltavan asuinalueen energiaratkaisu voidaan toteuttaa
kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmaan kirjattuiden tavoitteiden mukaisesti.
Tavoitteena on eri toimijoiden kanssa selvittää, kehittää ja luoda uusia
toimintamalleja sekä uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön liittyviä
järjestelmiä. Hankkeen kautta Vaasan kaupunki pyrkii kehittämään innovaatioita
tukevaa toimintaa kaavoituksessa, suunnittelussa, tontinluovutuksessa,
sopimusten laadinnassa,, kunnallistekniikan rakentamisessa sekä kehitettää
osallistavaa sähköistä vuorovaikutusta eri osapuolen kanssa.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: AIKO, Österbottens förbund, Vasa stad

Projektägare: Vaasan kaupunki

Projektledare: Leif Östman

Samarbetspartners: Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto