ELLA - Biomarkörer och lipider påvisar salthaltseffekter hos marina djurplankton

Svenska kulturfonden


Period: 9.4.2019 - 30.9.2023

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Jonna Engström-Öst

Samarbetspartners: Université de Montpellier, Finlands miljöcentral, Turun yliopisto, Helsingfors universitet, the University Centre in Svalbard, Hellenic Centre for Marine Research


Hemsida