Eko-skogsbruk - 16-3276 SKF

Svenska kulturfonden


Period: 24.5.2016 - 5.2.2018

Innehåll: Finlands bioekonomiska strategi för skogsbruk är att hållbart utnyttja
skogsresurserna och maximera virkesuttag och samtidigt upprätthålla skogens
biodiversitet och ekosystemtjänster. I Finland är ekonomiskogar samtidigt både
en viktig nationell ekonomisk resurs och en viktig grundpelare för
biodiversiteten. Vid tillämpningen av den bioekonomiska strategin finns det
risk för att naturskyddsaspekter hamnar på kollisionskurs med de ekonomiska
intressena. Därför behövs vetenskaplig information om och empiriska bevis för i
vilken utsträckning ekonomisk vinst från virkesproduktion kan uppnås samtidigt
som biodiversiteten upprätthålls på olika geografiska nivåer.
I det här projektet undersöker vi kopplingar mellan virkesproduktion och olika
indikatorer för biodiversitet och ekosystemtjänster i finska skogsmiljöer med
målsättning att utveckla en modell för en evidensbaserad bioekonomisk
skogsbruksstrategi.
Projektet är baserat vid Campus Raseborg.

Ruslan Gunko jobbar inom projektet som projektassistent.

Specialkunnande: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Patrik Byholm