eDEMVE - Distant operation of the DEMVE laboratory services

Osterbottens forbund


Period: 2.1.2015 - 3.1.2018

Innehåll: Projektet syftar till att utveckla det befintliga DEMVE-laboratoriet så att de
tjänster som erbjuds även nås externt. Syftet är även att möjliggöra kontroll
och övervakning av decentraliserad energiproduktion.

DEMVE-laboratoriet är uppbyggt enligt den industriella
Ethernet-nätverksstandarden IEC 61850. Detta nätverk består av
elstationspaneler med tillhörande skyddsrelän, nätverksväxlar samt
SCADA-system. För ändamålet har det i tidigare projekt även producerats
utbildningsmaterial.

Vasa Universitet har som uppgift att genomföra fjärrkontrolldelen i
laboratoriet, medan Vasa yrkeshögskola har som uppgift att anskaffa och
konfigurera en ny elstationspanel innehållande skyddsreläer enligt IEC 61850
standardens edition 2 som möjliggör den decentraliserade energiproduktionen.
Novias andel består i sin tur av att integrera den nya elstationspanelen i
befintliga SCADA-system. Utöver detta skall tillhörande dokumentation och
utbildningsmaterial produceras.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Österbottens förbund, VASEK, Finngrid, Helsingin energia, Loiste

Projektägare: Vasa universitet

Projektledare: Ronnie Sundsten

Samarbetspartners: Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet


Hemsida