E-clubbing - (Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet)

Period: 1.1.2016 - 15.3.2019

Innehåll: I detta projekt utvecklas e-klubbar för personer som möts virtuellt i syfte att
främja hälsa, välbefinnande och delaktighet. Klubbarna leds av sjukskötar- och
socionomstuderande under handledning av lektorer vid avdelningen för vård och
det sociala området som arbetar inom projektet. Inom e-klubben kan deltagarnas
sociala nätverk stödas i och med att det är flera personer som deltar samtidigt
i klubbverksamheten.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Åbo

Projektägare: Novia

Projektledare: Pia Liljeroth