DLB-Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen

Period: 1.5.2017 - 2.2.2021

Innehåll: DLB-projektet är ett treårigt spetsprojekt finansierat av UKM.
Huvudmålsättningen är att stöda den digitala utvecklingen av undervisningen i
bioekonomi på YH-nivå. Det här ska uppnås bland annat genom att utveckla ett
bioekonomispel som ska stöda undervisningen i olika ämnen och överbrygga ämnes-
och yrkesgränserna. Vidare utvecklas ett tiotal webbkurser av lärarna i de 11
yrkeshögskolor som är med i projektet. Novia har ordnat två av kurserna, temat
för dem har varit GIS inom bioekonomin och undervisningsspråket har varit
engelska.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Utbildnings- och kulturministeriet

Projektägare: Hämeen ammattikorkeakoulu

Projektledare: Romi Rancken


Hemsida