DigiTomkku - Big data -testipedit langattomille antureille tomaatin ja kurkun tuotantoon

Period: 1.11.2021 - 26.10.2022

Innehåll: Digitomkku-projektet experimenterar med förbättrad datainsamling på höga
växthusväxter och tillämpning av artificiell intelligens på dataanalys i
samarbete med ett tvärvetenskapligt lärande nätverk. Slutligen kommer nätverket
att ge en bedömning av i vilken riktning den molnbaserade IoT-plattformen
kommer att utvecklas.

De första applikationerna med artificiell intelligens utnyttjade grundläggande
växthusklimatvariabler: lufttemperatur, frukttemperatur, strålning, CO2,
daggpunktsbrist, substratledningstal och tidigare uppmätta skördar. De har
tillhandahållit cirka 90% noggrannhet i korta förutsägelser av tomatutskörden.
Enligt nyare resultat måste man vid tomatproduktionen också mäta vad som händer
i växter för att komma ikapp med förklaringen för skördemängder. Att förstå
växtbeteende kan spela en ännu större roll i kvalitetsförutsägelse. Målet är
att välja nya mätinstrument så att de också är tillgängliga för odlare.
Sensorerna måste arbeta pålitligt och vara av låg kostnad.

I kärnan av Digitomkkus innovationsteam finns tre närpesiska växthusföretagare
samt Agrifutura från Björneborg. LUKE tillhandahåller expertis inom
växthusfysik och växtbiologiska modeller och utför praktiskt
projektkoordineringsarbete. Sakkunnighet i artificiell intelligens kommer från
Tammerfors universitetet, närmare sagt från Universitetscentrum i Björneborg.
YH Novia utvecklar kalibreringsmodeller som behövs för att konvertera
icke-invasiva mätningar av socker och syror från tomater med VIS-NIR-sensorer
till absoluta koncentrationer.

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EIP)

Projektägare: Österbottens Svenska Producentförbund (ÖSP)

Projektledare: Viveka Öling-Wärnå (Novia)

Samarbetspartners: LUKE, ÖSP, Tammerfors universitet


Hemsida